Κατασκευές

  •  Επίβλεψη κατασκευής διώροφου κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία με ξύλινο σκελετό.

 

  • Ανακαίνιση κατοικίας στον Παντοκράτορα Πρέβεζας. 
  • Κατασκευή περιμετρικής αποστραγγιστικής τάφρου (drainage) με παράλληλη εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης με πετροβάμβακα και έτοιμο επίχρισμα.

Στην βορεινή πλευρά του παλαιού κτιρίου υπήρχαν έντονα προβλήματα λόγω ανερχόμενης υγρασίας από τον περιβάλλοντα χώρο.Παράλληλα οι εσωτερικοί χώροι που γειτνίαζαν με αυτή την πλευρά, έμεναν πάντα «κρύοι» λόγω της έλλειψης θερμομόνωσης του κτιρίου. Επιλέχτηκε να σκαφτεί περιμετρικά η εν λόγω πλευρά και αφού καθαρίστηκε επιμελώς από φυτικές ύλες, επιπεδώθηκε με αριάνι «σφιχτής» τσιμεντοκονίας. Εν συνεχεία εφαρμόστηκε στρώση υγρομόνωσης από ελαστομερές τσιμεντοειδές κονίαμα. Τοποθετήθηκε προστατευτική στρώση για την μόνωση (αυγουλιέρα), σωλήνας αποστράγγισης των ομβρίων διαμέτρου Φ200 και έγινε επανεπίχωση της τάφρου με διαβαθμισμένο υλικό λατομείου. Στο κομμάτι που υπήρχαν υπόγειοι χώροι του κτιρίου τοποθετήθηκε και εξωτερική θερμομόνωση από εξιλασμένη πολυστερίνη επάνω από την πρώτη στρώση υγρομόνωσης. Στο δε υπέργειο κομμάτι χρησιμοποιήθηκε για την θερμομόνωση πετροβάμβακας  πάχους 8 cm. Η θερμομόνωση τελικώς επιστρώθηκε με έτοιμο επίχρισμα λευκού χρώματος.

drainage1 drainage2 drainage3 drainage4 monosi 1 monosi 2 monosi 3

  • Αντικατάσταση ξύλινης στέγης και ταυτόχρονα κατασκευή διαζώματος από ωπλισμένο σκυρόδεμα(σενάζ).

Αποξήλωση της παλαιάς στέγης και κατασκευή διαζώματος από ωπλισμένο σκυρόδεμα προκειμένου να εδραστεί σωστά η νέα ξύλινη στέγη. Μετά την κατασκευή του φέροντα οργανισμού της στέγης και του σανιδώματος της, τοποθετήθηκαν κατά σειρά φράγμα υδρατμών, θερμομόνωση από ρολό ορυκτοβάμβακα και διαπνέουσα μεμβράνη υγρομόνωσης.Η τελική επικάλυψη έγινε με ρωμαικά κεραμίδια.

senaz 3 stegi 1 stegi 2 stegi 3 stegi 4 stegi 5 stegi 6 stegi 7

  • Ενίσχυση,επισκευή και ανακαίνιση κατοικίας στην Πρέβεζα.

(Ισόγεια κατοικία από λιθοδομή κατασκευασμένη στις αρχές της δεκαετίας του ’50. Εφαρμόστηκαν ωπλισμένα επιχρίσματα στην φέρουσα τοιχοποιία, κατασκευάστηκε καινούριο σενάζ στην στέψη των τοίχων και έγινε ενίσχυση τοπικά με μεταλλικά στοιχεία.Εκ νέου κατασκευάστηκε η ξύλινη στέγη, τα δίκτυα της κατοικίας, το δάπεδο της και μικρή διαμόρφωση της αυλής της με έγχρωμο τσιμεντοκονίαμα.Όλες οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, όπως: εξωτερική θερμοπρόσοψη με εφαρμογή πετροβάμβακα, μόνωση της στέγης με ορυκτοβάμβακα, αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση ενεργειακού αερόθερμου τζακιού και ηλιακού συλλέκτη έγιναν με υπαγωγή στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’οίκον”. Την αρχιτεκτονική μελέτη και την διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων εκπόνησε ο Κώστας Ζήκας.)

Πριν…

 πριν... πριν... πριν...

 

…Μετά

Φωτογραφία1023

Φωτογραφία1016

Φωτογραφία1024

 

  • Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε κατοικία στον Παντοκράτορα, Πρέβεζας.

Κατοικία τριών επιπέδων στον Παντοκράτορα Πρέβεζας. Σε απόσταση λίγων μέτρων από την θάλασσα, με έντονα προβλήματα λόγω έλλειψης θερμομόνωσης και φθοράς των υπαρχόντων παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου.  Έγινε εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου με χρήση πετροβάμβακα πάχους 8 cm και εφαρμογή έτοιμου έγχρωμου επιχρίσματος ως τελική επίστρωση. Παράλληλα έγινε αντικατάσταση των κουφωμάτων της κατοικίας με κουφώματα αλουμινίου που φέρουν θερμοδιακοπή πάχους 24 mm και υαλοπίνακες χαμηλής εκπεμπτικότητας (low-e), στο ίδιο άνοιγμα με τα υφιστάμενα. Τέλος στο πλαίσιο της συνολικής ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, κρίσιμη (και πλέον οικονομική..) ήταν η εργασία τοποθέτησης θερμομόνωσης αποτελούμενη από δύο στρώσεις ορυκτοβάμβακα συνολικού πάχους 10 cm, στην κεκλιμμένη μπετονένια στέγη του κτιρίου καθώς και τοποθέτηση φράγματος υδρατμών και διαπνέουσας μεμβράνης υγρομόνωσης.

 Φωτογραφία1416Φωτογραφία1424Φωτογραφία1444Φωτογραφία1464Φωτογραφία1356Φωτογραφία1361DSC_0107DSC_0112

  • Εργασίες τοπικής αποκατάστασης βλαβών και χρωματισμός Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στην Πρέβεζα.

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ,έγιναν εργασίες επισκευής και χρωματισμού. Πιο συγκεκριμένα σε όλα τα δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα που είχαν υποστεί βλάβες από ενανθράκωση εφαρμόστηκαν τοπικά αναστολέας διάβρωσης και κατάλληλο επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος. Μετά την επανεπίχριση τους, έγινε βαφή όλων των εξωτερικών επιφανειών με κατάλληλο ακρυλικό χρώμα σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. Τέλος σε όλες τις συναρμογές των κεραμιδιών των θολωτών επιστεγάσεων με την τοιχοποιία του Ναού εφαρμόστηκε τσιμεντοειδές υγρομονωτικό υλικό, ενώ περιμετρικά του κτιρίου εφαρμόστηκε υγρομόνωση με χυτή πολυουρεθάνη.