Σύντομο βιογραφικό

  • Ημερομηνία γέννησης:  1982, στην Πρέβεζα.
  • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Αποφοίτηση από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Πρέβεζας το έτος 2000.
  • Πανεπιστημιακές σπουδές:

Οκτώβριος 2000:Εισαγωγή στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατεύθυνση  Δομοστατικού Μηχανικού.

Ιούλιος 2005: Παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας με τίτλο “Αντισεισμικός Σχεδιασμός κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα και διερεύνηση της πλαστιμότητάς τους”, με επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Πλούταρχο Γιαννόπουλο.

Μάρτιος 2006: Απονομή πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού.

  • Ενεργή συμμετοχή σε τεχνικούς φορείς:

Εγγεγραμμένο μέλος του ΤΕΕ (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 111459)

Εγγεγραμένο μέλος στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), στην Α’ βαθμίδα για τις κατηγορίες Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Λιμενικών, Βιομηχανικών και Ενεργειακών έργων  (Α.Μ. Μ.Ε.Κ. 35801).

       Ατομική εργοληπτική επιχείρηση τάξης Α1, για τις κατηγορίες έργων Οδοποιίας,              Οικοδομικών, Υδραυλικών, Λιμενικών, Βιομηχανικών και Ενεργειακών έργων                 (Α.Μ. Μ.Ε.ΕΠ. 29740).

Μόνιμος Ενεργειακός Επιθεωρητής (Α.Μ. Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. 9170), κατόπιν επιτυχούς εξέτασης, στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών που προκυρήχτηκαν.

  • Ξένες γλώσσες: Αγγλικά.